I Molis tilbyder vi faglige foredrag og kurser, som kan hjælpe med netop det, der er behov for på din arbejdsplads eller i dit arbejde.

Foredraget kan handle om forskellige psykiske vanskeligheder blandt andet autismespektrumtilstande, ADHD, angstlidelser, OCD, depression og spiseforstyrrelser, samt andre psykiske problemstillinger blandt andet mobning, skolevægring, særlig sensitivitet, selvværdsproblematikker, selvskade og søvnforstyrrelser.

Foredraget kan eksempelvis omhandle, hvordan man hjælper børn, unge eller voksne med en autismespektrumtilstand til at komme i skole, komme i uddannelse, få bedre trivsel eller mindre udadreagerende adfærd.

Vi tilbyder foredrag og kurser, der er skræddersyet til forskellige målgrupper, der på forskellig vis har behov for at øge deres faglige viden om specifikke psykiske vanskeligheder. Under “Terapi og rådgivning” kan du læse mere om de områder, vi tilbyder foredrag og oplæg om, og under “Kurser der tilbydes” kan du læse mere om nogle af de kurser, vi udbyder.

De faglige foredrag tilbydes blandt andet til fagpersonale, der arbejder eller er i berøring med personer (både børn, unge og voksne), som har en autismespektrumtilstand, ADHD eller andre psykiske lidelser som OCD, depression og spiseforstyrrelser. Fagpersonale kan eksempelvis være pædagoger, lærerer, socialrådgivere, psykologer, psykiatere, sygeplejersker, læger, ergo- og fysioterapeuter, støtte-kontaktpersoner, diætiser og ledere.

Derudover planlægger vi løbende kurser på vores eget kontor i København, der omhandler forskellige temaer, som du, hvad enten du er fagperson, forælder eller selv er berørt af psykiske vanskeligheder, har mulighed for at tilmelde dig (se her).

Du er meget velkommen til at kontakte os for en aftale eller hvis du har nogle spørgsmål.

Telefon: 29 80 29 90
Mail: info@molis.dk